Västerås historia

Västerås är en stad av gamla anor och ses som en av Sveriges absolut äldsta städer. Staden räknas officiellt ha funnits sedan år 990 vilket gör att staden ligger på delad andraplats över gamla svenska städer. Västerås firade alltså 1000 år som stad år 1990. Det är bara Skara som är äldre och började räknas som stad redan år 988.

Västerås är en stad av gamla anor och ses som en av Sveriges absolut äldsta städer. Staden räknas officiellt ha funnits sedan år 990 vilket gör att staden ligger på delad andraplats över gamla svenska städer. Västerås firade alltså 1000 år som stad år 1990. Det är bara Skara som är äldre och började räknas som stad redan år 988.


Från början hette staden Aros, vilket på fornnordiska betydde åmynning. Senare blev namnet Västra Aros, det vill säga den västra åmynningen, och man kan ana varifrån namnet Västerås har sina rötter. Staden vi idag känner som Uppsala kallades under samma tid Östra Aros.


Västerås äldsta stadssigill är från den senare delen av 1200-talet men staden finns noga omskriven redan under 1100-talet som en av de blivande biskopsorterna i landet. Under början av 1000-talet var även Västerås en av Sveriges största och viktigaste städer och här hittade man både kungafogde och biskop. Dessutom börjades en domkyrka byggas i staden tidigt.


Undersökningar har gjorts kring flera av stadens gamla kyrkor och flera är från 1100- och 1200-talen, vilket var väldigt tidigt för kristendomen i Sverige, som då ännu var i sin linda. Där stadens nuvarande stadshus ligger, på Munkholmen, anlades år 1244 ett dominikanerkloster. Byggnaden, som inte längre finns kvar, tros vara en av Sveriges första tegelbyggnader. Västerås låg med andra ord i framkant under medeltiden.


Under medeltiden uppfördes även Västerås Slott. Slottet blev snabbt till en borg som skulle hjälpa till att försvara staden från angrepp. Främst var man rädd för att rövare skulle nå staden till sjös, från Mälaren. Västerås slott var en viktig strategisk byggnad för makthavare att kontrollera och blev därför utsatt för en del attentat genom åren. Bland annat belägrade Sten Sture den äldre slottet vilket blev en viktig del i att han kunde styra nästan hela Sverige vid sin död.


Stadens viktigaste avtryck i historieböckerna kom dock under Gustav Vasas tid på 1500-talet. År 1511 härjare danske konungen Kristian fram genom Sverige och Otto Olavi, biskop i Västerås, anlitades för att förhandla med den danske regenten. Olavi anklagades dock snabbt för att vara på danskarnas sida och greps i Västerås domkyrka. Han spärrades in i slottet och satt där i nio år, fram till år 1520. Då intog danskarna slottet och tog med sig Olavi till Stockholm. Samtidigt kröntes Kristian II till kung och Stockholms blodbad följde. En av anledningarna till de berömda avrättningarna på Stortorget i Stockholm var Otto Olavis berättelser om den usla behandling han fått under sin tid som fängslad i Västerås Slott.


Året därpå, år 1521, drabbade Gustav Vasa och hans dalkarlar ihop med danskarna i vad som kallas Slaget om Västerås. Slaget blev en stor skalp för Vasa som intog både klostret och slottet i staden. Vasa började med att bygga om slottet innan han år 1527 höll reformationsriksdag i byggnaden. Där och då avskaffades katolicismen och Sverige blev ett arvkungadöme.


Den över 1000-åriga historian har onekligen varit central i hela landets historia. Emellertid var det först under senare delen av 1800-talet och 1900-talet som Västerås började utvecklas till den stad det är idag. Industrialiseringen spelade en viktig roll för staden och bland annat lät man bygga ett turbinhus vid Svartån år 1891. Energiproduktionen från turbinhuset blev avgörande för stadens utveckling och bland annat flyttade Elektriska Bolaget till staden från Arboga. Det ledde i sin tur till att ASEA, nuvarande ABB, bildades i staden. Hanteringen av elektricitet fungerade därmed väldigt bra i staden och de industriella möjligheterna var stora. Staden fortsatte sedan att ligga i industrialiseringens framkant när stadens första ångkraftverk började brukas år 1917.


Staden växte i snabb takt under industrialiseringen och mellan åren 1890 och 1920 mer än tredubblades befolkningen. Och så fortsatte det med en hög industriell utveckling vilket ledde till att staden gick från att vara Sveriges 25:e största till att vara den femte största under en hundraårsperiod.


I staden har många stora företag tagit sina första steg. Bland annat grundades ICA i staden år 1938 och klädkedjan H&M slog upp dörrarna till sin första butik på Stora gatan i staden år 1947.