Näringslivet i Västerås

Västerås är en anrik stad med en lång historia. Stadens ordentliga framväxt kom dock i och med industrialiseringen under 1800- och 1900-talen. Under industrialiseringen blev Västerås en stark industristad med en välfungerande infrastruktur som gjorde att många fabriker hamnade i staden. Den industriella utvecklingen har länge varit det som präglat staden.

Västerås är en anrik stad med en lång historia. Stadens ordentliga framväxt kom dock i och med industrialiseringen under 1800- och 1900-talen. Under industrialiseringen blev Västerås en stark industristad med en välfungerande infrastruktur som gjorde att många fabriker hamnade i staden. Den industriella utvecklingen har länge varit det som präglat staden.


Nu börjar dock en ny era för staden. Allt fler företag väljer nu Västerås som hemstad. Mälardalsområdet, där Västerås utgör en viktig del och är regionhandelscentrum, är i ett expansivt skede. Här finner man ett näringsliv som är brett och varierat och med närheten till Stockholm öppnar sig många möjligheter.


Stadens centrala läge i Mellansverige gör även staden till en strategisk punkt logistikmässigt. Bland annat grundades ICA i staden och har fortfarande ett av sina stora centrallager här. Dessutom har även Coop och Servera stora lager här och man finner även den stora köttpackanläggningen, HFG, i staden.


Den gamla fabriksstaden har även utvecklats till ett centrum för högteknologisk exportindustri med företag som Balfour Beatty Rail, ABB, Alstom Sweden, Westinghouse Electric och Areva som stora arbetsgivare i staden. Här finns kvalificerade företag inom många olika branscher. Det för med sig en driven kultur, en spets och bredd bland tekniska konsulter och en etablerad servicestruktur. Västerås är internationellt känt som ett världsledande center för inbyggda system och automation. Inom staden omsätts drygt 50 miljarder kronor årligen inom järnvägsindustri och andra spårburna transportlösningar och kraft och energi.


En bransch som också är på frammarsch i staden är dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln som omsätter omkring elva miljarder kronor årligen. Det gör att staden ses som en relativt stark regionhandelsstad.


Strukturen för stadens näringsliv är ganska balanserat mellan offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden är ganska stor med 25 000 anställda inom handel och service, 22 000 anställda inom offentlig sektor och runt 18 000 anställda hos områdets exportörer.


I staden är stora delar av arbetskraften högutbildad. Runt 30 000 av stadens invånare har en högre utbildning med över 3000 civilingenjörer, 350 doktorer och ytterligare 6000 akademiker. I staden finns knappt 4000 registrerade aktiebolag och antalet ökar varje år. Staden är alltså i ett expansivt skede med en gammal industri i omvandling.


Branscherna där näringslivet utvecklas i staden är främst logistik och transport, handel, automation, kraft och energi.


I staden finns också Västerås Science Park, som är landets femte största kunskapspark. Där skapas många arbetstillfällen hos småföretag som bildas. Parken är en mötesplats för tillväxtföretag där kreativitet och idéer möter människor och utvecklas. Parken erbjuder näringslivet, samhället och akademin tillväxt och arbetstillfällen genom att stödja innovationer och uppfinningar eller på andra sätt stötta nya affärer och bygga relationer.Västerås näringsliv är under utveckling och förändring. Staden gör en resa från en industri- och fabriksstad till ett centrum för utveckling och idé. Exempelvis har ABB gjort en stor omstrukturering som lett till att andra internationella företag tagit över producentrollen. Service och innovation blir allt viktigare och jobbmöjligheterna i staden börjar se annorlunda ut. Staden arbetar mycket med företagsstödjande funktioner och för att näringslivet i staden ska finna synergier mellan företagen genom samverkan. Allt för att främja näringslivet och ge en fortsatt utveckling och tillväxt.Västerås väljer att marknadsföra sig mot utländska och nationella företagare genom SBA, Stockholm Business Alliance. Västerås ser sig, och i synnerhet sitt näringsliv, som en del av Stockholm. Stockholm är ett av Europas snabbast växande områden och samlar många företag. Genom SBA kan man utan kostnad få praktisk hjälp med att starta upp eller expandera sin verksamhet i området.Vad gäller lokaler och mark finns det gott om yta i Västerås och dess närhet och eftersom att kommunen vill främja företagsamhet och näringslivet är det ofta lätt att få tillstånd och liknande i staden. Staden har tomtområden lämpliga för industri, lager och så vidare till försäljning.